Облік резерву оплати відпусток в «1С: Бухгалтерія»
 • 23.04.2020

Облік резерву оплати відпусток в «1С: Бухгалтерія»

Згідно з Трудовим Кодексом (стаття 74) і ЗУ «Про відпустки» (стаття 2) роботодавець зобов'язаний надати і оплатити щорічну відпустку кожному співробітнику. При цьому є періоди пікового виходу у відпустку, коли виплати відпускних досягають максимальних відміток. Цей період часу також може супроводжуватися зменшенням обсягів вироб-ництва і продажів.

Нарахування всієї суми відпускних, наприклад, в літній період, може стати сильним по-трясінням для фінансового стану компанії. Підприємству доведеться необгрунтовано завищувати вартість продукції, погіршуючи свої ринкові показники. Єдиним способом уникнути подібної ситуації стане формування резерву відпусток.

Резерв оплати відпусток (він же «забезпечення») являє собою резервний фонд підприємства, що має чітке цільове призначення – виплату відпускних. Він дозволяє рівномірно розподілити витрати на виконання даних зобов'язань протягом року. Підприємство створює резервний фонд у періоди високої прибутковості, завдяки чому виключається ймовірність фінансових навантажень виплатами відпускних в період низького доходу.

Формування резерву оплати відпусток

Для формування резерву підприємство щомісяця відраховує певну суму від фактичних витрат на оплату праці. До останніх відносяться планові річні показники зарплат і відрахування, які припадають на них на соціальне страхування.

Розмір відрахувань на формування резерву оплати відпусток підприємство визначає самостійно. Найчастіше, орієнтиром служать витрати на оплату праці та виплату відпускних у попередньому році.

Бухгалтерський облік резерву оплати відпусток

Нарахування на формування резерву відображаються в субрахунку 471 («Забезпечення виплат відпусток») як оборот по кредиту. Розміщувати їх слід в кореспонденції з дебетом рахунків, за якими ведеться облік витрат. Це можуть бути рахунки 8 «Витрати за елемен-тами», або 9 «Витрати діяльності».

Іноді створеного забезпечення недостатньо для виплати всіх відпусток поточного періоду. В такому випадку суму відпускних, яка перевищила резерв, списують з допомогою проводки дебету рахунків 23, 91-94, а також кредиту рахунку 661.

Стандарт бухгалтерського обліку 11 зобов'язує підприємства щорічно переглядати залишок забезпечення відпусток і, якщо виникає необхідність, відповідно коригувати резерв: збільшувати, або зменшувати. Тому питання автоматизації обліку резерву відпусток дуже актуальне як з точки зору економії людських і часових ресурсів, так і «акуратності» бухгалтерського обліку підприємства, зведення до мінімуму ймовірності допущення помилок за рахунок «людського фактора».

Фахівці IT4B розробили модуль «Резерв оплати відпусток», який максимально спрощує облік забезпечення відпускних на базі конфігурацій 1С з функціоналом бухгалтерського обліку та розрахунку зарплати:

 • 1С Бухгалтерія;
 • 1С: Управління торговим підприємством;
 • 1С: Управління виробничим підприємством.

Приклад реалізації функціоналу обліку резерву відпусток на базі «1С: Управління торговим підприємством»

  Процес розрахунку резерву відпускних на базі 1С відбувається в три етапи:

1. Розрахунок коефіцієнта резерву оплати відпусток

Програма може розрахувати коефіцієнт резерву оплати відпусток автоматично, або ж користувач вносить вручну готовий, самостійно розрахований коефіцієнт.

Система зберігає всі дані про річні коефіцієнти забезпечення відпускних.  

1_1.png

Щоб зробити автоматичний розрахунок коефіцієнта слід натиснути кнопку «Розрахувати коефіцієнт» в правому верхньому кутку вікна програми, вибрати рік. Всю необхідну інформацію для розрахунків система візьме з даних попереднього року. Наприклад, якщо потрібно розрахувати коефіцієнт на 2017 рік, то будуть проаналізовані відповідні показники 2016 року. 
Обчислення здійснюється за такою формулою: 

rezerv-otpuskov-7.png


Отриманий коефіцієнт резерву застосовується при розрахунку щомісячного нарахування суми резерву відпусток. 

2. Щомісячне нарахування суми резерву відпусток  

Для зручності користувачів фахівцями IT4B спеціально розроблений документ «Розрахунок резерву відпусток працівників організації».  

У шапці документа знаходиться необхідна для бухгалтерського обліку інформація:

 • назва організації;
 • дата документа;
 • місяць, за який здійснюється розрахунок;
 • підрозділ організації;
 • стаття витрат (аналітика з рахунку 471);
 • відповідальний. 

Під шапкою – таблиця з автоматично заповненими даними про співробітників, яким нарахована заробітна плата за певний місяць. Таблиця містить наступні стовпці:
 • ПІБ співробітника;
 • посаду;
 • графік роботи;
 • рахунок витрат;
 • стаття витрат;
 • результат (сума нарахованої заробітної плати співробітника за певний місяць);
 • межа нарахування ЄСВ на ФОП;
 • коефіцієнт резерву;
 • результат розрахунку (сума резерву відпусток за певний місяць). 


1_2.png

Третя колонка таблиці ( «Рахунок затрат» і «Стаття витрат») заповнюються системою ав-томатично, виходячи зі способу відображення заробітної плати співробітників. 
Співвідношення заробітної плати співробітника і межі нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати праці є критично важливим і безпосередньо впливає на суму нарахування резерву. Тому розрахунок забезпечення відпускних здійснюється по одному з двох алгоритмів: 
Якщо сума нарахованої заробітної плати більше межі нарахування ЄСВ на ФОП: 

  

Сума резерву = Нарахована зарплата * КР  


Якщо сума нарахованої заробітної плати менше межі нарахування ЄСВ на ФОП:  


Сума резерву = Нарахована зарплата * КР + Нарахована зарплата * 0,22 (22% ЄСВ на ФОП)  


1_3.png 

3. Відображення нарахованого резерву в бухгалтерському обліку   

Нарахований резерв відображається в проводках за дебетом рахунка витрат і кредитом рахунка 471. При цьому всі суми і аналітика заповнюються автоматично даними з документа за розрахунком суми резерву.  


1_4.png


Повернення до списку